Outsourcing kadrowo-płacowy
Szybki kontakt: 881 288 551

Kadry i płace

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowo oferowane przez nas usługi.

Jeśli nasze propozycje spotkają się z Państwa zainteresowaniem, będzie nam niezmiernie miło podjąć dalsze kroki prowadzące do podjęcia współpracy.

KADRY

W ramach kompleksowej obsługi kadrowej realizujemy działania z zakresu:

• prowadzenia bazy danych osobowych pracowników
• prowadzenia oraz aktualizacji teczek osobowych pracowników
• archiwizacji kartotek byłych pracowników
• przygotowania dokumentacji m.in. do ZUS, US, GUS
• obsługi umów o pracę
• ewidencji czasu pracy na podstawie otrzymanych danych
• zarządzania terminarzem aktualizacji badań lekarskich oraz obowiązkowych szkoleń pracowników
• przygotowania wymaganych prawem deklaracji i dokumentacji
• pomoc w organizowaniu szkoleń BHP
• udziału w kontrolach uprawnionych organów administracji państwowej i samorządowej
• szczegółowego raportowania zgodnie z wymaganiami Klienta.

PŁACE

W ramach kompleksowych usług naliczania płac zobowiązujemy się do:

• comiesięcznego naliczania wynagrodzeń w pełnym zakresie zdefiniowanym przez zakładowy regulamin wynagradzania oraz przepisy prawa
• sporządzanie list płac oraz informacji RMUA
• obsługi umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o dzieło
• przygotowania dokumentacji rozliczeniowej m.in. do ZUS, US, GUS, PFRON
• przekazywania drogą elektroniczną dokumentów ZUS
• prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych
• przygotowywanie rocznych rozliczeń pracowników PIT11, PIT40
• przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach
• realizacji przelewów na konta pracowników oraz dokumentacji wypłat
• rozliczania czasu pracy i absencji pracowników
• rozliczania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
• szczegółowego raportowania zgodnie z wymaganiami polskiego prawa oraz specyficznymi potrzebami Klienta

Specjalista HR zaprasza do współpracy.

Oferujemy outsourcing kadr i płac, rozliczanie firm, dokumentacja ZUS, US, GUS, umowy o pracę, karty wynagrodzeń, audyt kadr i płac, szkolenia.

Adres biura:
ul. Sterlinga 16/18 lok. 214
90-217 Łódź

Telefony:
881 288 551, 664 493 993

Kontakt e-mail:
biuro@specjalista-hr.pl