Outsourcing kadrowo-płacowy
Szybki kontakt: 881 288 551

Co się zmieni w Kodeksie Pracy – najważniejsze proponowane zmiany

Prace nad nowym Kodeksem Pracy zostały zakończone.

Propozycje zmian w prawie pracy według projektu nowego Kodeksu Pracy, przyjętego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy w marcu 2018 r.

 • Umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być zawarta na 6 miesięcy. Dzisiaj – maksymalnie na 3 miesiące.
 • Umowa o pracę na czas określony będzie mogła być zawarta na okres maksymalnie 18 miesięcy. Dzisiaj – na maksymalnie 33 miesiące.
 • Wprowadzenie konieczności odpracowania przerw w pracy, np. na papierosa.
 • Wprowadzenie zakazu pracy na podstawie umów cywilno-prawnych, np. umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Na podstawie tych umów będą mogły pracować tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wyjątkiem są specjaliści, których płaca wynosi minimum 5 średnich krajowych.
 • NOWE RODZAJE UMÓW O PRACĘ:

– umowy o pracę sezonową,

-umowy o pracę dorywczą,

-umowy o pracę nieetatową.

W przypadku tych umów nie będzie obowiązywać ochrona przed zwolnieniem, a okres wypowiedzenia będzie wynosić nawet tylko kilka dni. Na podstawie tych umów będzie można pracować tylko 60 godzin miesięcznie.

 • Pracodawca będzie musiał zawiadomić pracownika o zamiarze rozwiązania z nim umowy o pracę oraz przeprowadzić spotkanie z pracownikiem na temat powodów zwolnienia go. Pracodawca będzie miał 7 dni od daty spotkania na ostateczną decyzję, czy zwolni pracownika. W przypadku powiadomienia pracownika o zamiarze zwolnienia na 30 dni zniesiony zostanie okres ochronny pracownika obowiązujący w czasie urlopu lub zwolnienia lekarskiego.
 • 26 dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników, bez względu na staż pracy. Urlop musi być wykorzystany w roku, za który przysługuje. Tylko w wyjątkowych przypadkach będzie mógł być wykorzystany do końca pierwszego kwartału roku następnego.
 • Urlop na żądanie (4 dni, jak obecnie) byłby bezpłatny.
 • W przypadku powiadomienia pracownika o zamiarze zwolnienia, na 30 dni zniesiony zostanie okres ochronny pracownika obowiązujący w czasie urlopu lub zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to m.in. kobiet w ciąży, które są na zwolnieniu lekarskim.
 • W razie likwidacji stanowiska pracy, pracodawca musi złożyć pracownikowi ofertę innej pracy, do której ten ma kwalifikacje lub łatwo może je zdobyć.
 • Jeśli pracodawca zatrudnia 10 lub mniej pracowników, nie będzie musiał zawiadamiać pracownika o możliwości wypowiedzenia mu umowy o pracę i organizować spotkania z nim, pod warunkiem, że przyzna tej osobie rekompensatę pieniężną.
 • Zasady przyznawania premii za pracę mają być jasno określone i znane przez pracowników.
 • W małych firmach (do 50 pracowników) sześć niedziel w roku może pracodawca wyznaczyć jako dni pracy. W przypadku trzech z nich nie musi pytać pracowników o zgodę pracy. Ta zasada nie dotyczy pracowników handlu.
 • Kobiety zatrudnione na umowach na zastępstwo oraz w firmach które zatrudniają do 10 pracowników nie będą już chronione w sposób szczególny przed zwolnieniem.

Źródło:dziennikzachodni.pl

Adres biura:
ul. Sterlinga 16/18 lok. 214
90-217 Łódź

Telefony:
881 288 551, 664 493 993

Kontakt e-mail:
biuro@specjalista-hr.pl