Outsourcing kadrowo-płacowy
Szybki kontakt: 881 288 551

Inne

KOREKTY ZUS

W ramach problemów z korektami ZUS oferujemy:

• skompletowanie i odtworzenie w miarę możliwości dokumentacji pracowniczej niezbędnej do prawidłowego naliczenia zobowiązań ubezpieczeniowych

• odtworzenia w programie „Płatnik” bazy ubezpieczonych (uporządkowanie kartotek ubezpieczonych), sprawdzenia poprawności danych w już istniejącej bazie ubezpieczonych w programie „Płatnik”, wprowadzenia na podstawie dokumentacji papierowej wszystkich ubezpieczonych zgłoszonych i wyrejestrowanych w formie papierowej

• odtworzenia w programie „Płatnik” bazy wysłanych deklaracji, sprawdzenia poprawności danych w już istniejącej bazie wysłanych deklaracji w programie „Płatnik”, wprowadzenia na podstawie dokumentacji papierowej wszystkich deklaracji składanych w formie papierowej, analizę zawiadomień o błędach przesłanych przez ZUS

• weryfikację rozbieżności pomiędzy DRA i WDR w oparciu o bazę danych programu „Płatnik” oraz dokumentację źródłową

• sporządzenie korekty dokumentów ZUS dotyczących m.in następujących błędów:

– “Ubezpieczeni, dla których brak jest raportów imiennych”
– “Raporty imienne niezgodne ze zgłoszeniem ubezpieczonego”
– “Błędne raporty imienne”
– “Raporty imienne nieznanych ubezpieczonych”
– “Raporty imienne bez deklaracji”

• wyjaśnienia niezgodności występujących w deklaracjach, przesłania odpowiedzi na pisma nadesłane z ZUS dotyczące błędów w deklaracjach wraz z deklaracjami skorygowanymi, w razie konieczności osobiste wyjaśnianie rozbieżności w ZUS.

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, w tym:

• Szkolenia dla klientów i ich pracowników
Przeprowadzamy specjalistyczne szkolenia, dopasowując ich zakres do potrzeb oraz specyfiki przedsiębiorstwa. Zawsze dopasowujemy przykłady szkoleniowe do uwarunkowań branżowych Państwa Firmy.
Przykładowe szkolenia które możemy dla Państwa przeprowadzić to m.in. :

– czas pracy (nadgodziny, praca w nocy, itd.),
– różnice między umową o pracę a umowami cywilno-prawnymi zalety i wady,
– wszystkie inne tematy z zakresu szeroko rozumianego Prawa Pracy – zgodnie z potrzebami i wymogami klienta.

• Szkolenia i kursy dla osób fizycznych, mające na celu zdobycie fachowej wiedzy z zakresu kadr i płac
Swoje usługi polecamy w szczególności studentom ostatnich lat, którzy planują rozpoczęcie pracy w obszarze kadrowo-płacowym, a także wszystkim innym, kórzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę, którą łatwo można zastosować.
Na naszych szkoleniach nie dyktujemy definicjii a wiedzę przekazujemy poprzez konkretntne zadania i przykłady.
Dbamy o maksymalny przekaz wiedzy i prowadzimy szkolenia metodami aktywizującymi uczestników

Specjalista HR zaprasza do współpracy.

Oferujemy outsourcing kadr i płac, rozliczanie firm, dokumentacja ZUS, US, GUS, umowy o pracę, karty wynagrodzeń, audyt kadr i płac, szkolenia.

Adres biura:
ul. Sterlinga 16/18 lok. 214
90-217 Łódź

Telefony:
881 288 551, 664 493 993

Kontakt e-mail:
biuro@specjalista-hr.pl