Outsourcing kadrowo-płacowy
Szybki kontakt: 881 288 551

Zatrudnienie terminowe po zmianach

Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony będą zawierane na zupełnie nowych zasadach.

Wiele rozwiązań prawnych dotyczących tych umów, jak chociażby przekształcenie trzeciej z rzędu umowy na czas określony w umowę bezterminową, odejdzie do przeszłości. Zamiast tego pojawią się nowe regulacje, dotychczas nieznane na gruncie prawa pracy. Limit czasowy zatrudnienia terminowego czy odejście od krótkiego okresu wypowiedzenia umów na czas określony to nowości, które w dużym stopniu zmienią dotychczasową praktykę stosowania umów czasowych. Zmiany, które wejdą w życie z dniem 22 lutego 2016 r., obejmą nie tylko umowy na czas określony. Przepisy nowelizujące zmienią też od tej daty zasady zawierania umów na okres próbny i inne szczegółowe kwestie związane z umowami terminowymi.

Umowy czasowe – o jedną mniej
W aktualnym stanie prawnym Kodeks pracy wyróżnia następujące rodzaje umów terminowych: umowa o pracę na czas określony (z wyodrębnieniem umowy na zastępstwo jako odmiany umowy na czas określony), umowa na okres próbny i umowa na czas wykonania określonej pracy (art. 25 K.p.).

Od 22 lutego 2016 r. z dotychczasowego katalogu tych umów zniknie umowa na czas wykonania określonej pracy. Na mocy ustawy nowelizującej Kodeks pracy z dnia 25 czerwca 2015 r. ten rodzaj umowy terminowej ulegnie likwidacji. W obrocie prawnym pozostanie jedynie umowa na okres próbny i na czas określony. Poza tym nadal będzie można zawierać umowę o pracę na zastępstwo (będzie to istotne dla uchylenia limitów zatrudniania terminowego, o czym dalej), choć zrezygnowano z jej wyraźnego wyodrębnienia w treści art. 25 K.p. Regulacje dotyczące tej umowy pojawią się jednak w innych przepisach kodeksowych.

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie umów terminowych kojarzy się głównie ze zmianami dotyczącymi umowy na czas określony. Warto jednak odnotować, że również umowa na okres próbny jest przedmiotem nowelizacji. W nowych przepisach uregulowano wątpliwą dotychczas kwestię ponownego zatrudnienia tego samego pracownika na okres próbny. Od 22 lutego 2016 r. pracodawca będzie mógł to uczynić, jeżeli ta sama osoba ma być zatrudniona w celu wykonywania innego rodzaju pracy niż poprzednio. Jeżeli zatrudnienie ma dotyczyć tego samego rodzaju pracy, warunkiem ponownego podpisania umowy na okres próbny będzie upływ co najmniej 3 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. W takim przypadku dopuszczalne jest zawarcie tylko jednej, ponownej umowy na okres próbny.

Pracodawca będzie mógł jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

więcej szczegółów tutaj…

Adres biura:
ul. Sterlinga 16/18 lok. 214
90-217 Łódź

Telefony:
881 288 551, 664 493 993

Kontakt e-mail:
biuro@specjalista-hr.pl