Outsourcing kadrowo-płacowy
Szybki kontakt: 881 288 551

Audyt kadr i płac

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowo oferowane przez nas usługi.

Jeśli nasze propozycje spotkają się z Państwa zainteresowaniem, będzie nam niezmiernie miło podjąć dalsze kroki prowadzące do podjęcia współpracy.

AUDYT KADR I PŁAC

Zakres usługi obejmuje:

• kontrolę sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników
• weryfikację i standaryzację dokumentacji pracowniczej
• ocenę procesów i procedur kadrowych i płacowych
• kontrolę naliczeń wynagrodzeń, zasiłków i innych składników list płac
• kontrolę sporządzania wymaganych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, US i PFRON
• weryfikację prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek i zaliczek
• szczegółowe i kompleksowe zbadanie zgodności stosowanych procedur i firmowych regulacji z prawem w obszarze kadr i płac
• opiniowanie stanu faktycznego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
• sporządzenie protokołu z audytu

Specjalista HR zaprasza do współpracy.

Oferujemy outsourcing kadr i płac, rozliczanie firm, dokumentacja ZUS, US, GUS, umowy o pracę, karty wynagrodzeń, audyt kadr i płac, szkolenia.

Adres biura:
ul. Sterlinga 16/18 lok. 214
90-217 Łódź

Telefony:
881 288 551, 664 493 993

Kontakt e-mail:
biuro@specjalista-hr.pl