Outsourcing kadrowo-płacowy
Szybki kontakt: 881 288 551

Syndrom “pierwszej dniówki”

Syndrom “pierwszej dniówki” czyli kolejne zmiany w prawie pracy

13 maja Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy autorstwa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Zmiany dotyczą „syndromu pierwszej dniówki”.

Zgodnie z poprzednim stanem prawnym umowę o pracę należało z pracownikiem podpisać najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Według Państwowej Inspekcji Pracy sprzyjało to wielu nadużyciom podczas kontroli, kiedy to na pytanie kontrolerów „dlaczego dany pracownik pracuje bez umowy?”, pracodawcy często odpowiadali, że jest to jego pierwszy dzień pracy.
Od pierwszego września 2016 weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu pracy, zgodnie z którą pisemna umowa o pracę, lub pisemne potwierdzenie ustaleń dotyczących zawarcia umowy o pracę, pracownik będzie musiał otrzymać przed dopuszczeniem go do czynności będących przedmiotem pracy. Dokument tak jak do tej pory, będzie musiał być sporządzony w dwóch egzemplarzach – jednym dla pracownika, drugim dla pracodawcy. Pracodawca będzie musiał również zapoznać pracownika z regulaminem pracy przed pierwszym dniem pracy. Zmiany odnoszą się też do pracowników młodocianych – pracodawca zobowiązany będzie do zapoznania młodocianego pracownika z wykazem prac lekkich, które może wykonywać.

źródło: Infor.pl

Adres biura:
ul. Sterlinga 16/18 lok. 214
90-217 Łódź

Telefony:
881 288 551, 664 493 993

Kontakt e-mail:
biuro@specjalista-hr.pl