Outsourcing kadrowo-płacowy
Szybki kontakt: 881 288 551

Akcja PIT – sprawdź terminy, w jakich trzeba złożyć deklaracje podatkowe

Sprawdź terminy, w jakich w 2016 roku podatnicy muszą złożyć deklaracje podatkowe PIT za 2015 rok.

Zeznanie roczne mają obowiązek złożyć wszystkie osoby, które w 2015 roku uzyskały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedni formularz PIT można dostarczyć osobiście składając druk w Urzędzie Skarbowym, wysyłając dokument drogą elektroniczną lub tradycyjnie drogą pocztową (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego).

Terminy składania PIT-ów co roku nieznacznie się różnią. W 2016 roku z fiskusem należy rozliczyć się do:

1 lutego 2016 r.:

PIT-16A (karta podatkowa)
PIT-19A (duchowni)
PIT-28 (ryczałt)

29 lutego 2016 r.:

PIT-40 (za pracownika)
PIT-40A (ZUS za świadczeniobiorcę)
Wyjątkowo, jeśli PIT-40 będzie składany w formie dokumentu papierowego, termin na sporządzenie i przesłanie PIT-40, zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu będzie upływał z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym – w 2016 roku będzie to 1 lutego.

Przy czym PIT-40 pracodawca sporządza na podstawie PIT-12, który pracownik musi złożyć w 2016 roku do 11 stycznia (poniedziałek).

2 maja 2016 r.:

PIT-36 (działalność gospodarcza)
PIT-36L (podatek liniowy)
PIT-37 (praca, a nie działalność)
PIT-38 (papiery wartościowe lub udziały w spółkach)
PIT-39 (nieruchomości)

Do kiedy PIT-11 od pracodawcy

Ponadto także pracodawca ma pewne obowiązki podatkowe wobec pracownika – między innymi musi przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu PIT-11, który zawiera informacje o dochodach uzyskanych w poprzednim roku przez pracownika, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Płatnik (pracodawca), który zdecyduje się na formę papierową, ma czas do końca stycznia na dostarczenie tego dokumentu do urzędu skarbowego. W związku z tym, że 31 stycznia 2016 r. przypada w niedzielę, termin przesuwa się do 1 lutego 2016 r.

Natomiast dla płatników składających deklarację do urzędu skarbowego w formie elektronicznej termin upływa w 2016 roku 29 lutego, podobnie jak data graniczna przekazania deklaracji PIT-11 do podatnika (pracownika).

Co jeśli podatnik się spóźni z PIT
Na podatnika, który nie złoży deklaracji w terminie, może zostać nałożona kara, w wysokości zależnej od kwoty niezapłaconego podatku.

Osoba, która nie złoży PIT w terminie, powinna zrobić to jak najszybciej już po wyznaczonym okresie, nie czekając na wezwanie z urzędu do wyjaśnień. Taka deklaracja będzie ważna, a urząd nie ma prawa odmówić jej przyjęcia. Odpowiedzialności karnoskarbowej podatnik może uniknąć, wyrażając czynny żal, czyli powiadamiając urząd o popełnieniu czynu zabronionego

zródło :Gazeta Prawna

Oferujemy pełne usługi kadrowo-płacowe, outsourcing kadr i płac, rozliczanie firm, dokumentacja ZUS, US, GUS, umowy o pracę, karty wynagrodzeń, kadry i płace, szkolenia.

Adres biura:
ul. Sterlinga 16/18 lok. 214
90-217 Łódź

Telefony:
881 288 551, 664 493 993

Kontakt e-mail:
biuro@specjalista-hr.pl